Klubben:..... opdateret 19.02.24.

Her finder du kort og kørselvejledning til Bull`s MC

Her kan du sende email til klubben
eller bruge denne, lav selv snabel a: mureren(snabel a)stofanet.dk

Vedtægter for Bull`s MC her

Bestyrelsen:

        
     Formand:
     
Kirsten
Kasserer
Hans
Sekretær:
Boris
Medlem:
Claus
Medlem
Anne Mette

Bestyrelses suppl.:

Barfolk er: Timmer - Buus - Boris - Finn - Hougaard - Claus P.

Afløsere
Suus - Hans

 

Klubbens åbningstider:

Onsdag og fredag fra kl. 19.00 - ?
Der skal tilføjes at disse tider blot er vejledende, idet huset og værkstedet benyttes på alle tider af døgnet.
 

Og hvad sker der så på en klubaften ??
Her er lægges der vægt socialt samvær, udover der selvfølgeligt bliver snakket en del om motorcykler, bliver der også snakket om mange andre ting, og der bliver spillet div. spil, såsom dart, søm, rafling, ludo, o.s.v.
Der er altid varm kaffe på kanden, øl og vand kan købes til rimelige priser.
----------------------------------------------------------------------

Hvem står for hvad i 2020:

Intern Revisor: Claus
Indkøber:
Sus samt Carsten
Sæsonopstart 24 samt 25
Finn - Hougaard
Sæsonafslutning 24 Hougaard - Finn
Julefrokost: - Hougaard - Sus - Liv - King
Værkstedschefer: Banditklubben, Mousten - King samt Vennen
Spilleturnering: - AM og Carsten
Grønne områder: Banditklubben
Alarmmand:
Vasketøj: Frøns


Her er alle velkommen til at kigge forbi.

Regler vedr. medlemsskab:

Medlemskab kan opnås, når man er ejer af en indregistreret MC i eget navn, og på bestyrelsens forlangende, fremviser gyldig registreringsattest, samt opfylder efterfølgende betingelser:

Ved sekretæren bliver noteret starttidspunkt for en prøvetid.

På førstkommende klubmøde efter 3 mdr. prøvetid foretages der afstemning blandt fremmødte medlemmer (simpelt flertal) om prøvemedlemskab kan indledes.

Herefter sker der afstemning om indmeldelse.
Afstemningen kan kun finde sted ved klubmøder.
(Klubmøder jf. § 4 afsnit 2) skal afholdes 2 gange om året, i juni samt i november mdr.

Her skal stemmefordelingen være mindst 50 % ja stemmer, for medlemskab kan finde sted.
Blanke stemmer ikke tælles med.
Medlemskab er kun muligt, hvis man ikke er aktivt medlem af anden lokal motorcykelklub